cc by wikimedia / JiNKY-Lim

cc by wikimedia / JiNKY-Lim

Název: Silence is Golden
Autor: Kimberley Jackson
Odkaz: http://www.kimberley-jackson.com/short-story-silence-is-golden/
Přeložila: Channach

Jsem osamělá – mezi tisíci lidmi. Usmívám se – ačkoli v srdci roním slzy nesnesitelné bolesti. Mluvím – a stále nic neříkám. Žiji v 21. století – i tak nejsem naživu.

Když jsem byla malá, učili mě o minulosti, současnosti a budoucnosti. Učili mě historii, vědu a jazyky – ale nenaučili mě mluvit.

Mlčeti zlato, to mě naučili.

Skutečně žijeme ve zlatém věku. Naslouchejte chvíli. Neposlouchejte hlasy, auta a další zvuky, které se linou z velkoměst a mas. Poslouchejte pravdu mezi vším tím šílenstvím kapitalistické společností, ve které žijeme. Dokážete ji slyšet?

Pravda potřebuje hlas, ale my jsme se naučili být potichu. Učíme být potichu. Většina z nás už pravděpodobně zapomněla, jak mluvit.

Stejně… někde uvnitř mě existuje: ten tichý hlas, něžný šepot. Zavřu oči. Chci poslouchat, chci slyšet.

A chci propojit svůj hlas s tím tenoučkým a začít mluvit v souladu s pravdivými slovy, které ke mně šeptá – vyjádřit to, co má v tomto světě význam.

A jednoho dne bude můj hlas dostatečně hlasitý.

Budu se cvičit v promlouvání, v naslouchání, v myšlení sama za sebe a potom začnu zase věřit.

Jsem na světě osamělá s nespočetnými zvuky a přece s ohlušujícím tichem.

Mlčeti zlato… ale temné a bez budoucnosti.

Chci mluvit zřetelně! Vykřiknout! Říct pravdu a vyhnat lži ze svého srdce. Zrádného krále, kterým je ticho, zbavit koruny a nahradit ji nádhernou písní pravdy.

Mlčeti zlato… ale pravda je věčná.