cc by wikimedia / Cherubim12

cc by wikimedia / Cherubim12

Původně napsala pro Stop FGM Now!* Kimberley Jackson http://www.kimberley-jackson.com/fgm-female-genital-mutilation-and-cultural-acceptance/

Překlad: Channach

 

Uplynulo 12 let od doby, kdy Waris Dirie publikovala svou knihu „Květ pouště“, čímž zvedla celosvětové povědomí o odporném zločinu, který je neustále páchán v Africe a v dalších zemích světa. Od té doby se toho mnohé stalo: byly přijaty zákony, které prohlásily obřízku žen za zločin, odstartovaly se informační kampaně, aby poučily ženy i muže o rizicích těchto praktik. A stále: každých 11 vteřin se někde ve světě stane dívka obětí znetvoření ženských pohlavních orgánů dokonce i v regionech, kde již byla psychologická i fyzická rizika těchto postupů vysvětlena.

Mnoho lidí v západních zemích to nechápe: proč vlády prostě nepřijmou příslušné zákony a vážně nepotrestají každého, kdo je poruší? A i když tyto zákony přijmou, proč nemají žádný efekt? Proč stále tolik lidí zastává názor, že znetvoření ženských pohlavních orgánů je správné navzdory všem informacím, které jim byly poskytnuty? Abychom tuto otázku zodpověděli, nestačí zkoumat povrchní skutečnosti, důležitější je pochopit, jak hluboko je obřízka žen a dívek zakořeněna v kulturním a náboženském životě v těchto regionech. Tato tradice je více než tisíc let stará a lidé, kterých se týká (mužů stejně jako žen), podrobují své dcery tomuto příšernému postupu, to nedělají se záměrem jim ublížit či je poškodit.

Mají jednoduché stanovisko, že dělají to, co je pro jejich děti nejlepší. Proč? Za tento úhel pohledu je zodpovědná představa ideální ženy v postižených oblastech. Žena nemá žádná práva. Její jediná šance, aby byla společností uznána, je manželství. A faktem je, že žena, která nebyla obřezána, nemá šanci najít manžela, protože se vybočuje ideální představě. Ideálu, který se zase tolik neliší od západní viktoriánské ženy, která po dlouhou dobu určovala trend v Evropě a Americe: žena musela být chladná, ukazovat sebeovládání a neměla absolutně žádné sexuální potřeby.

Z tohoto úhlu pohledu nejsou africké země tak odlišné od naší západní společnosti v době před 50 až 100 lety. Už v dobách středověku, pokud jeli muži na delší dobu z domu, nutili své ženy nosit pásy cudnosti, aby se ujistili, že jim zachovají věrnost. Ještě hluboko v 18. století byly příliš otevřené a přímé ženy po celé Evropě obviňovány z čarodějnictví.

V Německu vydržel obrázek dobré hospodyňky do 50. let 19. století a od ženy jako takové se očekávalo, že zůstane v domácnosti a bude plně oddaná potřebám manžela a dětí. Dokonce i ve Spojených státech, země svobody, která poprvé v moderní historii ustanovila lidská práva jako součást ústavy země, musely ženy bojovat po několik staletí; až v roce 1924 jim bylo přiznáno právo volit. V naší západní společnosti musely ženy bojovat po staletí, aby získaly status svobodných jedinců s právem na sebeurčení. A toto se právě pomalu, ale jistě děje v Africe. Boj proti znetvoření ženských pohlavních orgánů a neustálé zvyšování povědomí o něm nejsou zbytečné. Mnoho žen se již postavilo proti této tradici a rozhodlo se své dcery těmto hrůzným praktikám nepodrobovat. Ale tyto ženy čelí problémům a jsou často v nebezpečí. Dívky, které nejsou obřezány, jsou stále považovány za nečisté, tudíž jsou vylučovány ze společnosti.

Zákony proti znetvoření ženských pohlavních orgánů nemohou být vždy efektivní, protože mnoho žen, převážně v menších vesnicích, ani neví, že tyto zákony existují. Kromě toho se obřezané dívky staly tak silným ideálem, že lidé tyto zákony prostě ignorují. Pokud tady není nikdo, kdo by vznesl obvinění, tak nemůže být nikdo žalován ani stíhán. Proto je vysvětlování a hlavně podpora žen, které se proti znetvoření ženských pohlavních orgánů postavily, tak důležitým aspektem v boji proti této strašné tradici.

Sexuální revoluce může proběhnout jedině v případě, že se obrázek ideální ženy změní. To se stane, až nebude na nezávislé ženy s právem na sebeurčení pohlíženo jako na podřadné či nečisté, ale jako na silné a rovnocenné součásti africké společnosti. Abychom toho dosáhli, dnešní představa ženy musí být opuštěna a nahrazena jak v hlavách mužů, tak žen.

Ženy musí být dostatečně odvážné na to, aby se postavily kruté obřízce svého těla, a pokud to udělají, musí být podporovány organizacemi. Toto je jediná cesta, aby byl boj se znetvořením ženských pohlavních orgánů úspěšný. Každá dívka, která může být tímto uchráněna muk plynoucích z obřezaných genitálií, stojí za to, abychom tento boj začali každý den nanovo. Denně musíme povzbuzovat a mluvit se ženami, kterých se toto týká tak, aby jednoho dne mohly hrdě vstát a nahlas říct: ZASTAVTE ZNETVOŘENÍ ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ!

* FGM – Female Genital Mutilation – znetvoření ženských pohlavních orgánů