“To me, words are like a beautiful tool, a doorway into another world…”

“Slova jsou pro mě nádherným nástrojem, dveřmi do jiného světa…”

(Photo: deviantart.com / Selenada)